Skip to main content
circle

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności informuje Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku ze stroną internetową business.payback.net.

Spis treści:

1. Administrator danych.
2. Przetwarzanie danych na stronie.
3. Dane przetwarzane przez Loyalty Partner Polska
4. Treści stron trzecich.
5. Narzędzia ochrony danych.
6. Techniczne środki bezpieczeństwa.
7. Okres przechowywania danych.
8. Prawo sprzeciwu.
9. Pozostałe prawa podmiotu przetwarzania danych.
10. Data Protection Officer.

1. Administrator danych.

Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych na stronie business.payback.pl jest Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000290350, NIP 527-25-58-871, kapitał zakładowy 16.919.100 zł. ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa („PAYBACK”).

2. Przetwarzanie danych na stronie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia informacji i funkcji dostępnych na stronie. W sytuacji udostępnienia danych w celu skorzystania z opcji oferowanych na stronie (opcja wyszukiwania lub formularz kontaktowy do uzyskania informacji), przetwarzamy wyłącznie dane potrzebne do dostarczenia tych funkcji.
Jeśli nie wskazano inaczej w następujących rozdziałach, podstawą prawną do przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. f) RODO

3. Przetwarzane przez nas dane.

3.1 Dane wprowadzone przez Ciebie.

Ze wskazanych powyżej podstaw przetwarzania, procesujemy szczególnie wprowadzone przez Ciebie dane do formularzy oferowanych na naszej stronie, aby być w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytania lub wnioski.

3.2 Automatycznie pobierane dane.

Aby być w stanie przedstawiać adekwatne dla Ciebie informacje i treści na stronie procesujemy również te dane:

• Adres źródłowy witryny internetowej z której zostały uzyskany dostęp do naszej strony.
• Adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio wcześniej (tzw. „referrer”)
• Data i czas wizyty na stronie.
• Niektóre cechy Twojego urządzenia, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas, takie jak system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna Twojej przeglądarki
• Adres IP Twojego urządzenia.

4. Treści stron trzecich.

4.1 Ogólne

Internet rozwija się dzięki połączeniom. Z tego powodu na naszej stronie internetowej znajdziesz nie tylko nasze własne treści. Zintegrowaliśmy również różne treści stron trzecich, które poprawiają funkcjonalność techniczną lub atrakcyjność treści naszej strony internetowej. Jeśli uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron z takimi treściami stron trzecich, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy i pobiera tam treści, aby je Tobie wyświetlić.

4.2 Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystać, aby ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Wykorzystując dane zbierane w Google Analytics, sieć Google może również pokazywać Ci trafniejsze reklamy w oparciu o Twoją aktywność na naszej stronie. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

4.3 Albacross

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Albacross dostarczanej przez Albacross Nordic AB. Dzięki Albacross możemy czasem określić, z którą firmą prawdopodobnie związany jest użytkownik odwiedzający naszą witrynę i jakie strony odwiedzał. Albacross przetwarza dane o Twoim łączu internetowym i urządzeniu (adres IP oraz informacje techniczne pomagające odróżnić użytkowników korzystających z tego samego IP), które może łączyć z własnymi danymi oraz danymi stron trzecich – i dzięki temu próbować pomóc nam określić organizację, z której łącza korzystasz. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://albacross.com/privacy-policy/

4.4 Podstawa prawna

Podstawą prawną integracji treści osób trzecich opisanych w niniejszym punkcie 6 jest art. 6 ust. 1 f) RODO (wyważenie interesów – na podstawie naszego zainteresowania możliwością prezentowania atrakcyjnych treści użytkownikom naszego serwisu internetowego w sposób sprawny technicznie).

5. Techniczne środki bezpieczeństwa.

5.1 Ogólne informacje

Korzystamy z różnych narzędzi do wykrywania i usuwania usterek technicznych naszej strony internetowej. Inne narzędzia pomagają nam wykrywać i odpierać możliwe ataki na naszą stronę internetową.

W tym celu wykorzystujemy również m.in. automatycznie zapisywane dane, o których mowa powyżej w punkcie 3.3, w formie pseudonimizowanej. Staramy się jednak zidentyfikować Cię, jeśli Twoje urządzenie zostało zidentyfikowane jako źródło awarii technicznej lub ataku na nasze strony internetowe.

5.2 Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych opisanego w niniejszym punkcie jest art. 6 ust. 1 f) RODO (wyważenie interesów w oparciu o interes Loyalty Partner polegający na zapobieganiu awariom serwisu spowodowanym atakami i/lub awariami technicznymi).

6. Korzystanie z usług innych usługodawców.

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy przetwarzanie danych innym zewnętrznym usługodawcom (np. centra danych). W razie potrzeby ci usługodawcy przetwarzają również dane osobowe. Dostawcy usług są przez nas starannie wybierani i monitorowani. Przetwarzasz dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i jesteś również związany niniejszą deklaracją o ochronie danych.

7. Okres przechowywania danych.

Dane wprowadzone przez Ciebie w rozumieniu punktu 3.1 zostaną usunięte najpóźniej po 6 latach od wygaśnięcia wszelkich handlowych i podatkowych okresów przechowywania. Dane zbierane automatycznie w rozumieniu punktu 3.2 zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej po 3 latach.

8. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim Loyalty Partner Polska przetwarza Twoje dane zgodnie z powyższymi ustępami w oparciu o wyważenie interesów, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeśli spełnione są wymogi prawne.

9. Pozostałe prawa podmiotu przetwarzania danych.

Na żądanie możesz zostać poinformowany, czy i jakie dane o Tobie przechowujemy. W przypadku spełnienia wymogów prawnych masz prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.
Masz również prawo otrzymać od nas dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; Możesz przekazać te dane innym organom lub zlecić ich przekazanie.
Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

10. Data Protection Officer

Dla wszystkich zapytań związanych z przetwarzaniem danych przez Loyalty Partner Polska, dedykowanym miejscem kontaktu jest: Loyalty Partner Data Protection Officer, ul.Towarowa 28,
00-839 Warszawa, E-Mail: wsparcierodo@payback.net

Ostatnia aktualizacja: 04/2022

scroll-to-top